Mechanische ventilatie op tijdelijk schoolgebouw

Ventilatie in school noodgebouw